<<Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ Χαρτογράφηση Και Αξιολόγησης Ελληνικών ΜΚΟ>>

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καστοριά 16/09/2019

 

Έχοντας σκοπό πάντα την βελτίωση των υπηρεσιών και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μας, ο οργανισμός μας <<Κελετρον Αγάπη Για Το Παιδί-Δράσεις Για Τον Άνθρωπο>> συμμετέχει στο πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ: <<Χαρτογράφηση και αξιολόγηση ΜΚΟ>>

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το HIGGS. Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου αξιολόγησης ο οργανισμός μας συγκέντρωσε συνολικό αριθμό τριών αστεριών στη βάση τριών κριτηρίων: αποτελεσματικότητα, οργάνωση, και διαφάνεια.

Ο Οργανισμός μας θα συμμετάσχει και στη δεύτερη φάση αξιολόγησής που θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Οκτώβριο.

Επισυνάπτεται το σχετικό Αρχείο <<Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 1ου Χρόνου>> ΘΑΛΗΣ ΙΙ που αφορά την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, μεταξύ των όποιών και του οργανισμού μας, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το HIGGS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑΛΗΣ ΙΙ