ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο2020-05-14T18:21:08+03:00

Κέλετρον «Αγάπη για το παιδί»

Το « Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί- Δράσεις για τον άνθρωπο» είναι ένας εθελοντικός ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο οργανισμός μας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014, με έδρα την Καστοριά (Λ. Γουναράδων 2- περιοχή Χλόη). Η Νομική μορφή του οργανισμού είναι  Αστική- μη κερδοσκοπική Εταιρεία. Δημιούργησε και λειτουργεί από την ίδρυση του τις εξής δράσεις- δομές: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία γ) Κοινωνικό Φροντιστήριο (Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς) δ)Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Π.Ε. Καστοριάς ε) Ίδρυση από το 2017 του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας «Μια Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί». Ο βασικός του σκοπός είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά σε κίνδυνο και ανάγκη, Τρίτη ηλικία, κακοποιημένες γυναίκες, ρομά, πρόσφυγες- ασυνόδευτα προσφυγόπουλα) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και ιδίως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.

Επιμέρους στόχοι:

  • Η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της φροντίδας, βοήθειας, υποστήριξης και της παροχής εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ένταξη.
  • Η παροχή εκπαίδευσης/ κατάρτισης για την οικονομική ενδυνάμωση των ευπαθών ατόμων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων.
  • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του οργανισμού.

Όλα τα νέα μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Εθελοντικός Οργανισμός <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί -

Ευχαριστήριο Καστοριά 11/06/2020 Το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί –

Ευχαριστήριο Καστοριά 11/06/2020 Το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί –