Καστοριά, 20-09-2018

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά το Jumbo A.E.- Συνεργαζόμενο Κατάστημα ΤΕΡΠΙΝΑΣ Θωμάς στην Χλόη Καστοριάς.

Το Jumbo A.E.- Συνεργαζόμενο Κατάστημα ΤΕΡΠΙΝΑΣ Θωμάς  προσέφερε σχολικά είδη για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που υποστηρίζει ο οργανισμός μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!