Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” ευχαριστεί θερμά το Jumbo A.E.- Συνεργαζόμενο Κατάστημα ΤΕΡΠΙΝΑΣ Θωμάς στην Χλόη Καστοριάς.

Το Jumbo A.E.- Συνεργαζόμενο Κατάστημα ΤΕΡΠΙΝΑΣ Θωμάς  προσέφερε πασχαλινά αυγά και λαμπάδες στα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!