Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” στηρίζει την crowdfunding καμπάνια του Ηiggs η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.
Ο πρόεδρος του οργανισμού μας κ. Γεώργιος Νικολόπουλος αποτελεί πρεσβευτή της καμπάνιας αυτής και προσκαλεί τον κόσμο να στηρίξει το έργο του Ηiggs. O οργανισμός μας μέσω της εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του Ηiggs κατάφερε να εξασφαλίσει 2 σημαντικές χρηματοδοτήσεις.
Παρακάτω σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου του Higgs που περιγράφει το σκοπό της crowdfunding καμπάνιας. Όπως επίσης και φωτογραφίες.