Συμμετοχή στα προγράμματα βοήθειας του “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” (δικαιούχοι –                                δικαιολογητικά)

Καστοριά 12/02/2024

Το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας << Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί- Δράσεις για τον Άνθρωπο>>, ανακοινώνει την συνέχεια υλοποίησης για το έτος 2024 των Προγραμμάτων

 

Α/<< Ηλιαχτίδα Ζωής – Β΄Κύκλος >>, το οποίο αφορά την Κοινωνική στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ογδόντα (80) οικογενειών, με ανήλικα παιδιά ( Μονογονεικές οικογένειες, τρίτεκνες, πολύτεκνες, με γονείς ανέργους, με προβλήματα υγείας, κάτω από τα όρια της φτώχειας), και

Β/ << Φροντίδα για την Τρίτη ηλικία – Β΄Κύκλος >>, το οποίο αφορά την Κοινωνική στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πενήντα (50) οικογενειών με άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με προβλήματα υγείας, κάτω από τα όρια της φτώχειας, καθώς επίσης και μοναχικά ηλικιωμένα άτομα με τα ως άνω χαρακτηριστικά.

 

Τα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά, α) Δράσεις στήριξης από το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Οργανισμού σε μηνιαία βάση, με παροχή τροφίμων μακράς διαρκείας, ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη γ) Προληπτική Ιατρική ( Ομιλίες διαλέξεις Ιατρών, νοσηλευτών) καθώς και άλλες δράσεις ενδυνάμωσης για παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα Προγράμματα του Οργανισμού μας, για περισσότερες πληροφορίες, να επικοινωνήσουν μαζί μας, μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 2024, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και από ώρες 10.00-14.00, στο τηλέφωνο 2467026388 , για τον προγραμματισμό ραντεβού με στελέχη- Εθελοντές του Οργανισμού μας, στο χώρο υλοποίησης του Προγράμματος ( οδός Χλόης και Συντ/ρχη Φριζή, Νέες Εργατικές Κατοικίες Καστοριάς, απέναντι από το S/M Μασούτης στην περιοχή Χλόη, στα γραφεία-εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου ΚΕΛΕΤΡΟΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 

1. Έλληνες πολίτες, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2. Ομογενείς κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και διαθέτουν Διαβατήριο και άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (όλα σε φωτοτυπία)

 

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ.

2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας.

3. Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) – Φωτοτυπία Ε9 – Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Απαιτούνται και τα τρία δικαιολογητικά.

4.Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

5. Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΑΕ ή Εφορία. (Για ελεύθερους επαγγελματίες).

6. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

7. Φωτοτυπίες Αποδείξεων πληρωμής Ενοικίου για ενοικιαστές, ολόκληρου του έτους.

8. Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.

9. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το Ποσοστό αναπηρίας, σε ισχύ.

10.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας και τη σελίδα που φαίνεται η ανανέωση.

11. Σε περίπτωση ημιαπασχόλησης, προσκομίζεται βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ