ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καστοριά 20-03-2024

      << Παρουσία του Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον Άνθρωπο – Κέντρο Βιώσιμης     Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας >> στην ομιλία με θέμα  << Λοιμώξεις Αναπνευστικού σε έξαρση                                   σε άτομα της Τρίτης ηλικίας >>, στο ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 11π.μ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, μέλη των ΚΑΠΗ Καστοριάς καθώς και ωφελούμενοι του Προγράμματος << Φροντίδα για την Τρίτη ηλικία >>, κατόπιν πρόσκλησης του Τμήματος Πρόνοιας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Ιατρικού περιεχομένου διάλεξη – ομιλία του
Ιατρού, Ειδικού Παθολόγου του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Καστοριάς Κου ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ Τριαντάφυλλου , με θέμα << Λοιμώξεις Αναπνευστικού σε έξαρση σε άτομα της Τρίτης ηλικίας >>, στο ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς.
Αναμφισβήτητα τέτοιες Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής, προάγουν θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και ευεξίας και συμβάλουν στην Προστασία των ευάλωτων ομάδων και ιδίως των Ατόμων της Τρίτης ηλικίας.
Ο Οργανισμός μας ευχαριστεί την Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας Πολιτισμού Τουρισμού Κα ΚΑΡΚΑΡΕΤΣΟΥ Βικτωρία, την Κα ΨΩΜΑΔΑΚΗ Γρηγορία, της ιδίας Δ/νσης, για την πρόσκληση συμμετοχής στην ενημερωτική ομιλία, τον Ιατρό Κο ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ Τριαντάφυλλο, για την εμπεριστατωμένη, κατατοπιστική και άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία-
Ιατρική διάλεξη, καθώς και την Κα ΜΕΛΛΙΔΟΥ Ελένη, Δ/ντρια του ΚΑΠΗ Καστοριάς, για την εξαιρετική διοργάνωση της εκδήλωσης.
Θεωρούμε ότι δράσεις με ενημερωτικό αντικείμενο σε θέματα πρόληψης Υγείας, είναι προς την θετική κατεύθυνση και λειτουργούν επ ωφελεία ιδίως ευάλωτων Κοινωνικών ομάδων.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ