Ο πρόεδρος του οργανισμού μας κ. Νικολόπουλος Γεώργιος, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Ώρα Αιχμής” του καναλιού Flash ΤV, στις 22-11-2017. Η συνέντευξη του προέδρου ξεκινά μετά το 45.46 λεπτό.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk4B7FfLnZo