Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά το Φαρμακείο του Νικόλαου Κ. Ιωαννίδη στο Νεστόριο Καστοριάς, για την δωρεά βρεφικού γάλατος με σκοπό την υποστήριξη ωφελούμενης οικογένειας του οργανισμού.