ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον Άνθρωπο» ευχαριστεί θερμά τις Μεταφορές ΠΟΥΧΙΑ.

Οι Μεταφορές  ΠΟΥΧΙΑ προσέφεραν δωρεάν μεταφορά 10 παλετών από την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης για την μεγάλη διανομή τροφίμων στις 30 Δεκεμβρίου 2019

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!