Η εταιρία Digipart που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, υποστηρίζει το έργο και τις δράσεις του οργανισμού “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”, και προσφέρει τα ανταλλακτικά για το τακτικό service του οχήματος του οργανισμού (Δωρεά του Ιδρύματος Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ), ενώ παράλληλα το Συνεργείο αυτοκινήτων της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την τοποθέτηση των ανταλλακτικών με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Η.Φ.) “Μια ζεστή αγκαλιά για το Παιδί” του οργανισμού.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ!