Δελτίο τύπου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο «Γεύμα Αγάπης», που διοργάνωσε ο οργανισμός μας, «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί», την Τρίτη 30 Απριλίου 2019, στις 13:30μ.μ., στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία».

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εστιατόριο της πόλης και συμμετείχαν οι 50 ωφελούμενες οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Κύριος σκοπός του γεύματος ήταν η διασκέδαση των ηλικιωμένων αλλά και η μείωση του συναισθήματος της μοναξιάς με την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης τους.

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» από τον Αύγουστο του 2018 υλοποιεί το πρόγραμμα «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία». Συγκεκριμένα το πρόγραμμα  περιλαμβάνει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων, τη μηνιαία παροχή διατακτικών για τρόφιμα και είδη καθαρισμού- προσωπικής υγιεινής μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα υγείας, ευεξίας και ασφάλειας, ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία και γεύματα αγάπης. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται πενήντα (50) οικογένειες ηλικιωμένων και περίπου 400 ηλικιωμένοι, ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με παράλληλο στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευημερία  της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Το πρόγραμμα «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία», υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.