Καστοριά, 11-04-2018

Η εταιρία TOTTIS- BINGO A.E. στηρίζει το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”.

Η εταιρία TOTTIS- BINGO A.E. στηρίζει το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” και προσέφερε σοκοφρέτες για την μεγάλη διανομή του Πάσχα στις οικογένειες που στηρίζει ο οργανισμός.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!