Ο Εθελοντικός Οργανισμός “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” θέλει να ευχαριστήσει την και Παπαδρέου Όλγα για την πολύπλευρη στήριξη και την κα Σοφια Σοφαροπούλου για την δωρέα της μουσικής συλλογής “Αρχοντίσσα Καστορια” και την δωρεά τροφίμων.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!