ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

22-12-2017

1) Το Γυμνάσιο και Λύκειο Μεσοποταμίας, για την προσφορά τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών.

2) Το ξενοδοχείο “Καστοριά” του κ. Ιωσήφ Μίχου, για την συνεχή προσφορά τροφίμων.

3) Τον ανώνυμο φίλο- υποστηρικτή (Ε.Α) για την συνεχή προσφορά ρούχων και  παιχνιδιών.

4) Την κα. Δημωλή Αστέρω, για την συνεχή προσφορά τροφίμων.

5) Τον κ. Περτσινίδη Ηλία, για την προσφορά παιχνιδιών.

6) Τα οικοδομικά υλικά Φιλίππου- Μούσιος, για την προσφορά παιχνιδιών.

7) Την κα. Τσακλίδου Ειρήνη, για την προσφορά παιχνιδιών.

8) Την κα. Σπυροπούλου Σοφί, για την χρηματική της δωρεά.

9) Τον κ. Σπύρογλου Αρτέμη, για την προσφορά λάχανων για την χριστουγεννιάτικη διανομή στις οικογένειες που υποστηρίζουμε.

Σας ευχαριστούμε όλους!!