ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

“ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

 

VOLUNTARY ORGANIZATION FOR THE CHILDREN’S RIGHTS

“KELETRON LOVE FOR CHILDREN”

 

 

Α) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Γ) ΑΝΟΙΧΤΟ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Λεωφόρος Γουναράδων, 52100, περιοχή Χλόη – Καστοριάς

Τηλ. και fax: 2467 400039

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-mail: inkeletron@yahoo.gr

www.keletronpaidi.gr

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γεώργιος Νικολοπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Περιοχή Χλόη – Καστοριάς

Τηλ: 24670 29991

Κιν: 6936937022 & 6974146699