Με σεβασμό στον συνάνθρωπο μας και αισθήματα αλληλεγγύης και ευθύνης το <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο>>, ανακοινώνει ότι έχει αναστήλει όλες τις δραστηριότητες και τις δομές του μέχρι νεοτέρας.

Μένουμε Σπίτι – Προστατεύουμε τον Συνάνθρωπο μας.