Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις θέσεις εργασίας.

Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού για τις θέσεις του Ψυχολόγου,  του Κοινωνικού Λειτουργού και της γραμματειακής υποστήριξης για τη υλοποίηση του προγράμματος “Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία”.

ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Για την θέση του ψυχολόγου επιλέχθηκε η κα. ΝΑΝΑ Αναστασία του Νικολάου, με κριτήριο την ύπαρξη τυπικών και  ουσιαστικών προσόντων, όπως επίσης και εμπειρία  για την θέση.

ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Για την θέση του κοινωνικού λειτουργού, επιλέχθηκε η κα.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα του Γεωργίου, λόγω της εμπειρίας της στα ζητούμενα καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την θέση της γραμματειακής υποστήριξης, επιλέχθηκε η κα. ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία του Γεωργίου, διότι συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την θέση αλλά και έχει ειδική εμπειρία, ικανή να βοηθήσει την προοπτική της Δομής.

Η επιτροπή αξιολόγησης, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν με ευγένεια και υπομονή στη διαδικασία, παρουσιάζοντας αξιόλογα βιογραφικά και επιθυμώντας πραγματικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό μας.