ΤΟ ΕΡΓΟ

Ανοιχτό – Δημιουργικό Σχολείο – Κοινωνικό Φροντιστήριο

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ξεκίνησε η λειτουργία του "Ανοιχτου Δημιουργικού Σχολείου" Καστοριάς   (Κοινωνικό Φροντιστήριο).

Kέντρο Αναφοράς Περιστατικών και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης – Παροχή Συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Την 9η Σεπτέμβρη του 2014 ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού "Κέλετρον Αγάπη

“Στηρίζω – Προσφέρω γιατί συμπάσχω”

"Λειτουργία τράπεζας τροφίμων - ρούχων - παιχνιδιών - σχολικών ειδών - λευκών ειδών". Με αφετηρία