Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Ευχαριστίες του Οργανισμού ” ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον ‘Άνθρωπο”- Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σε εταιρείες και ιδιώτες

Ευχαριστίες του Οργανισμού ” ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον Άνθρωπο”- Κέντρο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟκοιΠ ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ- ΚΕΛΕΤΡΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟκοιΠ ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ - ΔΡΑΣΕΙΣ

Διανομή τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής

Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιδρύματος και εκδηλώσεων παιδικής πρόνοιας, μονάδα προστασίας παιδιού, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΚΗΦ, ΝΠΙΔ μη υπαγόμενου στο δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

6Ζ96ΩΕΥ-5ΝΡ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ “ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 06-12-2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  “ΚΕΛΕΤΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ

Ιστορικό του φορέα – Οι σημαντικότεροι σταθμοί της πορείας μας

Ιστορικό του φορέα - Οι σημαντικότεροι σταθμοί της πορείας μας   2014 Ιδρυτική Συνέλευση και