ΟΡΑΜΑ

Σε δέκα χρόνια, το ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το παιδί- Δράσεις Για Τον Άνθρωπο θα καλύψει χωροταξικά με φυσική παρουσία και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τη γεωγραφική ενότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας-Ηπείρου με όραμα, μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους, ένας κόσμος, όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη, με σεβασμό στα δικαιώματά τους, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία και ιδίως στη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Με όραμα την κάλυψη των αναγκών για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους ασθενείς-άτομα τρίτης ηλικίας που το έχουν ανάγκη και η πολύπλευρη υποστήριξη των μελών των οικογενειών τους.

Προσανατολισμός μας η δημιουργία κοινωνικών συνθηκών που να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, την υποστήριξη των δικαιωμάτων και την κάλυψη των αναγκών σε ευπαθείς-ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (κακοποιημένες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, άστεγοι, πολύτεκνες-τρίτεκνες οικογένειες, πρόσφυγες, μετανάστες, ρομά).

ΑΞΙΕΣ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
 • ΙΣΟΤΗΤΑ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΟΙΧΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 1. Αποστολή του ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο », είναι η υποστήριξη παιδιών και νέων που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβασή τους σε κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί», συντονίζει δράσεις με στόχο την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και τον έμπρακτο σεβασμό στα δικαιώματα του Παιδιού.
 2. Η δημιουργία, ανάπτυξη, προώθηση και ανάληψη δράσεων και έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και μελών της οικογένειάς τους, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Καθώς και η προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών-ατόμων της τρίτης ηλικίας για αξιοπρεπή νοσηλεία, για την αποφυγή του εγκλεισμού τους σε ιδρύματα με αποτέλεσμα την κοινωνική τους περιθωριοποίηση, για μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση.

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός του σκοπός είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά σε κίνδυνο και ανάγκη, Τρίτη ηλικία, κακοποιημένες γυναίκες, ρομά, πρόσφυγες- ασυνόδευτα προσφυγόπουλα) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και ιδίως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.

Επιμέρους στόχοι:

 • Η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της φροντίδας, βοήθειας, υποστήριξης και της παροχής εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ένταξη.
 • Η παροχή εκπαίδευσης/ κατάρτισης για την οικονομική ενδυνάμωση των ευπαθών ατόμων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων.
 • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων