Δελτίο τύπου

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, ο οργανισμός μας «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί», στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία», πραγματοποίησε ημέρα Προληπτικής Ιατρικής,  στις 12:00, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς, οδός Χλόης. Κοντά μας παρευρέθηκε ο κ. Τοκατλίδης Τριαντάφυλλος, Ειδικός Παθολόγος-Υπεύθυνος Κοινωνικού Ιατρείου Καστοριάς, ο οποίος αξιολόγησε τις εξετάσεις των ωφελούμενων, οι οποίες διενεργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, στο γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καστοριάς, με συντονισμό των εργαζομένων του οργανισμού μας και απάντησε σε ερωτήσεις που του τέθηκαν. Τον κ. Τοκατλίδη Τριαντάφυλλο προλόγισε ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Νικολόπουλος Γεώργιος. Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε και η 7η διανομή διατακτικών στις 25  πρώτες οικογένειες από τις 50 που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» από τον Αύγουστο του 2018 υλοποιεί το πρόγραμμα «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία». Συγκεκριμένα το πρόγραμμα  περιλαμβάνει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων, τη μηνιαία παροχή διατακτικών για τρόφιμα και είδη καθαρισμού- προσωπικής υγιεινής μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα υγείας, ευεξίας και ασφάλειας, ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία και γεύματα αγάπης. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται πενήντα (50) οικογένειες ηλικιωμένων και περίπου 400 ηλικιωμένοι, ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με παράλληλο στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευημερία  της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Ο οργανισμός μας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Τοκατλίδη.

Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια των κοινωνικών συμπράξεων που υλοποιεί ο οργανισμός μας και ιδιώς με το Κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Καστοριάς.

Το πρόγραμμα «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία», υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.