Τον Σεπτέμβριο του 2014, ξεκίνησε η λειτουργία του “Ανοιχτου Δημιουργικού Σχολείου” Καστοριάς   (Κοινωνικό Φροντιστήριο).

Στην δράση μας αυτή συμμετέχουν επτά (7) εθελόντριες  Εκπαιδευτικοί που παραδίδουν μαθήματα σε 25 παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου.