Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” ευχαριστεί θερμά  Κέντρο Λογοθεραπείας στην Καστοριά το  οποίο προσφέρει δωρεάν παροχή συνεδριών λογοθεραπείας σε 2 παιδιά, οικογενειών που στηρίζει ο οργανισμός μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη.