Το συνεργείο αυτοκινήτων (ανταλλακτικά – λυπαντικά) των Αφών Γαζέα και το ηλεκτρολογείο  του κ. Χατζηκυριακίδη Γεωργίου ΙΚΕ  υποστηρίζουν το έργο και τις δράσεις του οργανισμού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί».

Το  συνεργείο αυτοκινήτων (ανταλλακτικά – λυπαντικά) των Αφών Γαζέα ανέλαβε την παροχή ανταλλακτικών για το service του οχήματος, ενώ  το ηλεκτρολογείο  του κ. Χατζηκυριακίδη Γεωργίου ΙΚΕ  επιμελήθηκε την τοποθέτηση καινούργιων λαμπτήρων με σκοπό την μετακίνηση των παιδιών του κέντρου ημερήσιας φροντίδας, του προσωπικού και των εθελοντών.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη.

Ευχή όλων μας, η συνέχιση της ενίσχυσης του θεσμού της δωρεάς από μεριά σας, κυρίως στις μέρες μας, που τα παιδιά και οι γονείς την έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλη φορά.

Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες