Την 9η Σεπτέμβρη του 2014 ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί’ εγκαινίασε τη λειτουργάι την Ψυχοκοινωνικής του Υπηρεσίας.

Πρόκειται για υποστηρικτική ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία – προσφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, τοπικής εμβέλειας (Νομός Καστοριάς) που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Με συμβουλευτικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, το κέντρο αναφοράς περιστατικών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών παιδιών, εφήβων και γονέων.

Λειτουργεί σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10.00 το πρωί ως 13.00 και 17.30 ως 19.30, από εθελοντές/ντριες, μέλη του Οργανισμού μας (Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς), στα γραφεία του “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί”, με ραντεβού.

Όλες οι συναντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου.

 

Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις μπορεί να αφορούν:

  • Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ένας έφηβος (άγχος, θυμός, διαπροσωπικές σχέσεις, εφηβικές σχέσεις γονιού/παιδιού κ.α)
  • Την ψυχική υγεία του παιδιού/εφήβου
  • Την άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια
  • Τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
  • Καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης παιδιών
  • Ενημέρωση/παραπομπή σε δημόσιους φορείς, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες γαι την ψυχική ενημέρωση και την κοινωνική ένταξη
  • Πληροφορίες για το “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί”  και τις δράσεις του