Συνεργασίες με άλλες δομές και οργανισμούς – μνημονια