Συνοπτικό ιστορικό πορείας και δράσης του Κέλετρον Αγαπη για το παιδι