Επικοινωνία με τον Οργανισμό μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e-mail: inkeletron@yahoo.gr www.keletronpaidi.gr ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γεώργιος Νικολόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. Περιοχή Χλόη - Καστοριάς