Το συνεργείο αυτοκινήτων (ανταλλακτικά – λιπαντικά) των ΑΦΟΙ ΓΑΖΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε και το συνεργείο  του Κου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  υποστηρίζουν το έργο και τις δράσεις του οργανισμού «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο».

Το  συνεργείο αυτοκινήτων (ανταλλακτικά – λιπαντικά) των ΑΦΟΙ ΓΑΖΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ανέλαβε την παροχή ανταλλακτικών για το Service του οχήματος, ενώ  το συνεργείο  του Κου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   επιμελήθηκε το Service του οχήματος.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη.

Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.