Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών ”ΚΕΛΕΤΡΟΝ”

Την 9-3-2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19.00, συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά από μυστική ψηφοφορία, το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατικών κατοικιών Καστοριάς ”ΚΕΛΕΤΡΟΝ”, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 6-3-2022, στον Σύλλογο μας, ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Θεμάτων: Υγείας ΤΣΟΥΜΑΝΗ Χρύσα
Γραμματέας: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΝΤΙΝΑΣ Ηλίας
Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού: ΖΟΥΤΣΟΣ Μιχάλης
Υπεύθυνος Πρασίνου: ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος
Υπεύθυνος Καθαριότητας Εργατικών Κατοικιών: ΤΡΟΜΑΡΑΣ Θωμάς
Υπεύθυνος θεμάτων Αθλητισμού: ΣΑΜΑΡΑΣ Μάριος
Υπεύθυνη Λειτουργίας Γραφείων: ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Σταυρούλα
Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος