Το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί-Δράσεις για τον Άνθρωπο» για έκτη συνεχή   χρονιά θα λειτουργήσει το «Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς» ( Κοινωνικό Φροντιστήριο), για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καστοριά, 19-09-2019

 

Ο Εθελοντικός Οργανισμός  «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί-Δράσεις για τον Άνθρωπο» για έκτη συνεχή  χρονιά θα λειτουργήσει  το «Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς» ( Κοινωνικό Φροντιστήριο), για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

 

Από Δευτέρα  07/10/2019, μαθητές  Δημοτικού και Γυμνασίου ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων οικογενειών, με γονείς χαμηλών εισοδημάτων, ανέργους κλπ.) θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν μαθησιακή υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην Λεωφόρο Γουναράδων περιοχή Χλόη-Καστοριάς, στα Γραφεία-Εκπαιδευτήρια  του Οργανισμού μας.

 

Συγκεκριμένα:

 

Α) Όσοι ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μαθηματικοί, Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Καθηγητές Πληροφορικής, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών κλπ.)  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, εξαιρετικό δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι  04 Οκτωβρίου. Οι αδιόριστοι δάσκαλοι και καθηγητές πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή τίτλο σπουδών. Επίσης μπορούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα και επί πτυχίο φοιτητές, δεκτοί και φοιτητές του ΤΕΙ Καστοριάς.  Έκκληση για προσφορά μιας- δυο ωρών την εβδομάδα .

 

Β) Οι γονείς – κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο κοινωνικό φροντιστήριο να επικοινωνήσουν με το ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για  το Παιδί -Δράσεις για τον Άνθρωπο προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019 ενώ για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων μαθητών, απαιτείται πέραν της συμπλήρωσης σχετικής αίτησης από τον γονέα – κηδεμόνα τους και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού ΔΟΥ, ή βεβαίωση απαλλαγής υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Κάθε άλλο έγγραφο, που τεκμηριώνει την οικονομική δυσκολία ή αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο υγείας ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ά.