Ο πρόεδρος του οργανισμού μας κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, μετά από πρόσκληση, παρευρέθηκε στο 7o Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού “Σταύρος Νιάρχος”, στις 21 έως 23 Ιουνίου 2018, στα πλαίσια του Summer Nostos Festival.

Το συνέδριο διερεύνησε μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, αυτή της Ανατροπής (Disruption). Οι σχεδόν 80 ομιλητές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και πρωτοποριακές τεχνολογικές εξελίξεις και τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν στους παγιωμένους τρόπους λειτουργίας σε κάθε τομέα της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωφελούς δράσης. Το συνέδριο διερεύνησε, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της διαδεδομένης ανισότητας στη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, ενώ παρουσίασε το πρωτοποριακό έργο ανθρώπων που προσπαθούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευχαριστούμε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ευκαιρία που μας έδωσε να παρευρεθούμε στο συνέδριο και να αποκομίσουμε ποικίλες γνώσεις για την έννοια της “Ανατροπής” και τις κοινωφελείς δράσεις που υλοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.