Καστοριά, 11-4-2018

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων “Η ΠΙΝΔΟΣ”.

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων “Η ΠΙΝΔΟΣ” προσέφερε ποσότητα κοτόπουλων για την μεγάλη διανομή του Πάσχα στις οικογένειες που στηρίζει ο οργανισμός.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!