Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος «θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

O oργανισμός μας , έχει ως καταστατικό σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την προστασία τους. Καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει την ενδοσχολική βία και τον αποκλεισμό.

Σήμερα τα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας του οργανισμού γνώρισαν  το φαινόμενο της σχολικής βίας.  Έμαθαν για το προφίλ του θύτη, του θύματος και των παρατηρητών και συμμετείχαν σε παιχνίδια ρόλων,  όπως επίσης παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο επικεντρωμένα στο θέμα αυτό.