ΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

Οι πόροι του ‘’ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο’’

Οι πόροι λειτουργείας μας προέρχονται από τις συμμετοχές και τις δωρεές μελών και φίλων του οργανισμού.

Επιπλέον, προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούνται από Ιδρύματα και Εταιρείες – Δείτε λεπτομέρειες στον Απολογισμό 2018

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται εδώ: