ΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

Οι πόροι του ‘’ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο’’

Οι πόροι λειτουργείας μας προέρχονται από τις συμμετοχές και τις δωρεές μελών και φίλων του οργανισμού.

Επιπλέον, προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούνται από Ιδρύματα και Εταιρείες

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται εδώ: