ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καστοριά, 09-07-2018

Ζητείται (1) Ψυχολόγος, (1) Κοινωνικός Λειτουργός,  για πλήρη απασχόληση και  (1) άτομο γραμματειακής υποστήριξης για μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου (1 έτος)  από τον αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» για την υλοποίηση του προγράμματος «Φροντίδα για την 3η Ηλικία»

 

Για την θέση του Ψυχολόγου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Για την θέση του Κοινωνικού Λειτουργού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Για την θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα αποδεικτικά συνοδευτικά έγγραφά  στην ηλεκτρονική διέυθυνση inkeletron@yahoo.gr, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

-> Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, τηλ. 6936937022