Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Κατά του Σχολικού εκφοβισμού, η οποία είναι στις 6 Μαρτίου, τα παιδιά του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας “Μια ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί” του Εθελοντικού Οργανισμού “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” δημιουργούν!!! Μετά από διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες! Η ιστορία “Το λιοντάρι με την πορτοκαλί χαίτη” είναι μια από αυτές!!