Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ << Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις για τον
Άνθρωπο>> – Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Ανώτερος Αξ-κος ΕΛΑΣ ε.α

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης, Νοσηλευτής.

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ Σάββας, Ανώτερος Αξ-κος ΕΛΑΣ ε.α