ΟΜΑΔΑ

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο»:

Πρόεδρος:                      ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου, Aνώτερος Αξ-κός ΕΛ.ΑΣ.   ε.α

Γενικός Γραμματέας:      ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ Σάββας του Δημητρίου, Aνώτερος Αξ-κός ΕΛ.ΑΣ.     ε.α

Ταμίας:                           ΝΤΙΝΑΣ Ηλίας του Νικολάου, Υπάλληλος ΔΕΥΑΚ