Καταστατικό τροποποιημένο και κωδικοποιημένο της Αστικής Μή Κερδοσκοπικής Εταιρείας ”Εθελοντικός Οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού ” Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A:  Eπωνυμία , Έδρα, Νομικός Τύπος της εταιρείας, λογότυπος, σκοπός, μέσα, πόροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  Tα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  Tα όργανα ( Γενική Συνέλευση, Διοικούσα Επιτροπή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Γενικές διατάξεις ( τροποποίηση καταστατικού, διάλυση εταιρείας, προσωπικό εταιρείας, βιβλία, εσωτερικός κανονισμός, χρονική διάρκεια της εταιρείας).

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1: Eπωνυμία – έδρα-νομικός τύπος της εταιρείας- λογότυπο

 

1.     Επωνυμία: Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία:

Eθελοντικός Οργανισμός  για τα δικαιώματα του παιδιού, Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” και σε συντομογραφία  “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”, Αστική Μή Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες.

 

2.     Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Καστοριά. Τα γραφεία – αποθήκες της θα λειτουργούν στη διεύθυνση Λεωφόρος Γουναράδων-περιοχή Χλόη Καστοριάς. Τ.Κ 52100. Η διεύθυνση της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα η παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή όπου απαιτείται, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο την πιστή μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αντίστοιχα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Ενδεικτικά, στην Αγγλική η επωνυμία της εταιρείας θα έχει ως εξής : ”Voluntary organization association for the childern’s righ”, ”Keletron love for children” non – profit  civil society”

 

3.     Νομικοί Τύποι της Εταιρείας : Η εταιρεία είναι αστική μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των άρθρων 741-784του αστικού κώδικα.

 

 

 

4.     Το λογότυπο της εταιρείας

 

 

Περιλαμβάνει τρία (3) παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι, δύο αγόρια και ένα κορίτσι διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, χρώματος, φυλής, θρησκείας  και φύλου που παραπέμπουν στον σεβασμό της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν τη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών ανά τον κόσμο και την ανάδειξη των πανανθρώπινων  αξιών της ισότητας και της αποδοχής του άλλου, μαζί με την επωνυμία στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

΄Αρθρο 2: Σκοπός της εταιρείας -δραστηριότητα

 

 Σκοποί της εταιρείας

 

1) Η κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ανήλικων παιδιών, που διαμένουν εντός του Ελλαδικού χώρου, ανεξαρτήτως της υπηκοότητας των παιδιών

2)  Η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της φροντίδας, βοήθειας και υποστήριξης στα παιδιά, ανεξάρτητα απο εθνικότητα ή θρησκεία, που είναι άπορα, που δυσλειτουργούν ή προέρχονται από οικογένειες που είναι διαλυμένες και τα ίδια βιώνουν την παραμέληση, την σωματική, ψυχολογική , σεξουαλική κακοποίηση ή την εγκατάλειψη, βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ή σε προφανή αδυναμία να επιβιώσουν.

3) Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομείο του εσωτερικού η απαιτείται η μετάβαση τους σε νοσοκομεία του εξωτερικού.

4) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα προβλήματα των παιδιών. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και γενικότερα παντός εντύπου, η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων των παιδιών και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

5) Η αγορά η μίσθωση ακινήτων για την ίδρυση κέντρων αποκατάστασης των παιδιών που έχουν οποιασδήποτε φύσεως προβλήματα, ιδρυμάτων αποκαταστάσεως ανήλικων παιδιών, ορφανών, εγκαταλελειμμένων από τους γονείς τους, παιδιών εισαχθέντων σε αναμορφωτήρια .

  

 6)Η ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μελών της εταιρείας με  προβλήματα, τα δικαιώματα και γενικά τις ανάγκες των παιδιών και η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση συνεργασίας και στα πλαίσια των κοινωνικών συμπράξεων με όλους τους κοινωνικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα προβλήματα των παιδιών.

 7) Η συνεργασία με κοινωνικούς, ασφαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς  και οργανώσεις, με τις εισαγγελίες ανηλίκων, της ελληνικής αστυνομίας , καθώς και με οποιοδήποτε φορέα, ίδρυμα, οργανισμό και υπουργείο, με άλλους συλλόγους, ιδρύματα, με ενώσεις, με ομοσπονδίες και γενικά με κάθε φορέα, προκειμένου να επιλυθούν και να προωθηθούν οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με τα παιδιά.

8) Η δημιουργία χώρων φιλοξενίας ανήλικων παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας και υπηκοότητας που χρήζουν βοήθειας ή παραδίδονται προς φύλαξη στην εταιρεία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  (ΚΔΑΠ), για άπορα παιδιά, εγκαταλελειμμένα  και γενικά παιδιά που χρήζουν βοήθειας. Η λειτουργία γραφείων ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών. Η λειτουργία χώρου ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων, φαρμάκων, ειδών ένδυσης, παιχνιδιών, σχολικών ειδών, λευκών ειδών, παιδικού δωματίου κ΄.λ.π) για παιδιά που έχουν άμεσα ανάγκη βοήθειας. Η λειτουργία χώρων μαθησιακής υποστήριξης παιδιών με ανάγκες.

9) Η αγορά η μίσθωση οχημάτων πάσης φύσεως για την μεταφορά των παιδιών σε σχολεία, νοσοκομεία και γενικά οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες των παιδιών.

10)  Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα, επιδοτούμενα ή μη. Η συμμετοχή στην υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και οποιωνδήποτε άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, έργων και προγραμμάτων με την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (κοινοτικές οδηγίες, Π.Δ., Νόμοι, κλπ) που αφορούν την ανάθεση και την διαχείριση  δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) με στόχο την ορθή υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των έργων  σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Υ.Α του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου ( ΥΠΑΣΔ ) με αριθμό πρωτ. 14053/ ΕΥΣ 1749/270308 (ΦΕΚ 540Β) και ειδικότερα το κεφάλαιο Ε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείριση συμβάσεων, με βάση το άρθ. 38 του Ν. 3614/2007 ”Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών”.

Η σύσταση τμήματος με αρμοδιότητες τον σχεδιασμού και ωρίμανση έργων, την διενέργεια διαγωνισμών, της ανάθεσης και διαχείριση συμβάσεων έργου καθώς και την παρακολούθηση του  φυσικού και οικονομικού έργου αντικειμένου των έργων. Η υλοποίηση όλων των διαδικασιών ενώπιον παντός αρμοδίου Υπουργείου και φορέα ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΛΟΤ κλπ) για τη λήψη πιστοποιητικού ή παντός εγγράφου διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση κοινοτικών και άλλων εγγράφων,

11) Η εταιρεία δραστηριοποιείται εθελοντικά σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

12) Η λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας στελεχωμένης από έμπειρους κοινωνικούς Λειτουργούς  και Ψυχολόγους, για την ενασχόληση της με οποιοδήποτε θέμα αφορά παιδιά που προστατεύει και στηρίζει την εταιρεία.

13) Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής  Επέμβασης, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με την συνεργασία και την συμμετοχή όλων των τοπικών και κατά τόπου αρμόδιων φορέων για:

l  Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας παρέμβασης για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών, παιδιών θυμάτων κακοποίησης- παραμέλησης-παράνομης διακίνησης -εκμετάλλευσης με την συνεργασία και συμμετοχή των Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών.

l  Καταγραφή και προώθηση προς τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές ανωνύμων και επωνύμων αναφορών/ καταγγελιών για περιστατικά παιδιών θυμάτων κακοποίησης – παραμέλησης -παράνομης διακίνησης- εκμετάλλευσης με στόχο την διερεύνηση της σοβαρότητας των όσων αναφέρονται για τα παιδιά και την αναζήτηση των πλέον ευδόκιμων λύσεων για αυτά.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους γονείς για θέματα που άπτονται της ανηλικότητας.

l  Οργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών επαφών και επισκέψεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών κα συλλόγων γονέων για τα θέματα της παιδικής κακοποίησης- παραμέλησης- εκμετάλλευσης-παράνομης διακίνησης και εξαφάνισης παιδιών, σχολικού εκφοβισμού, εθισμού στο διαδίκτυο, και διαδικτυακός εκφοβισμός.

l  Εφαρμογή κοινωνικής εργασίας στον δρόμο (street work) με σκοπό την προσέγγιση, καταγραφή και κοινωνική ένταξη των παιδιών θυμάτων παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης

l  Καταγραφή και στατιστική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με το μέγεθος των παραπάνω φαινομένων.

 14)  H υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ”ειδικό μητρώο ΜΚΟ/ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής επισιτιστικής κα αναπτυξιακής βοήθειας για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες (κάθε μορφής και χαρακτήρα λχ από δράσεις προώθησης του σεβασμού  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως και προγράμματα κατασκευής υποδομών υγείας για παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες και άλλα)..

15) Η προσπάθεια ανάληψης διεθνών δράσεων για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών ( όπως ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, Πανεπιστημιακά δίκτυα, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συνεταιρισμούς κλπ) των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων και των παιδιών τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε τομείς που αφορούν τα παιδιά, όπως προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών, της κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης παιδιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.

 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

                   Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσον.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

1) Η ανάπτυξη κάθε είδους κοινωνικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ. Η ανάπτυξη των επιβαλλόμενων συνεργασιών με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Φορείς για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω σκοπών και την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης, παραμέλησης, παράνομης διακίνησης και εξαφάνιση παιδιών, καθώς και η συνεργασία  με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές κοινοτικές δημοτικές, και άλλες Αρχές, μή Κυβερνητικές Οργανώσεις και γενικότερα σωματεία, ως και ενώσεις προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με άτομα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εξυπηρετούν ή μπορούν να συμβάλουν στη προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Η Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Φορείς και Δίκτυα για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

          Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης καθώς και εμπειριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά.

          Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά,  περιφερειακά, κ.λ.π  προγράμματα για  την  πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

          Η ερευνητική και στατιστική καταγραφή των περιστατικών της παιδικής κακοποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

          2) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας με διαρκή επαφή και ενασχόληση των μελών του, η διαρκής επαφή με άλλους κοινωνικούς, ασφαλιστικούς φορείς και γενικά υπηρεσίες που ασχολούνται με την προάσπιση και διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων και δικαιωμάτων των παιδιών.

          3) Η πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων, ανακοινώσεων παραπόνων, η υποβολή αναφορών στις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, Εισαγγελίες Ανηλίκων, στις αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, για κάθε ζήτημα που αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους  οργανώσεις, ιδρύματα, κρατικές και δημοτικές αρχές για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

          Η καταγγελία και η έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών.

          4) Η υποβολή αιτήσεως εγγραφής στο ”ειδικό μητρώο ΜΚΟ/μη κυβερνητικών οργανώσεων ” του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ( Υ.Δ.Α.Σ.) για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες ( κάθε μορφής και χαρακτήρα λ.χ από δράσεις προώθησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως και προγράμματα κατασκευής υποδομών υγείας για παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες ή και άλλα).

          5) Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, συνεδριών, ημερίδων ερευνητικών προγραμμάτων, συγκεντρώσεων, εορτών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοτικά αναπτυξιακά, επιστημονικά και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

          6) Η διοργάνωση εκδρομών, χορών και άλλων καλλιτεχνικών, αθλητικών, κοινωνικών, πνευματικών εκδηλώσεων για τη δημιουργία πόρων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

          7)Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων και εντύπων για τη εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών.

          8)Η δημιουργία χώρων φιλοξενίας παιδιών και χώρων πολλαπλών χρήσεων, στους οποίους θα μπορούν να φιλοξενηθούν ανήλικα παιδιά που χρήζουν βοήθειας για οποιονδήποτε λόγο.

          9) Η λειτουργία και στελέχωση από εξειδικευμένους επιστήμονες Κέντρων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης  και αξιολόγησης του προβλήματος, στο παιδί και στην οικογένεια, άμεσα, ουσιαστικά αποτελεσματικά.

         

          10) Η λειτουργία και η στελέχωση από εξειδικευμένους επιστήμονες  προστατευόμενων χώρων υποδοχής, χώρων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο.

          11) Η εφαρμογή δράσεων πρόληψης καιι αποφυγής ατυχημάτων των παιδιών σε δημόσιους  χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών από ομάδες εθελοντών της τοπικής κοινωνίας.

          12) Η προάσπιση του σχολικού περιβάλλοντος από εξωσχολικά στοιχεία, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με την συμμετοχή ομάδων εθελοντών γονέων.

          13) Η διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων από τους τοπικούς φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι κρατικοί και μή, πνευματικά κέντρα κ.α) με σκοπό την ψυχαγωγία, ενημέρωση των παιδιών.

          14) Η ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία για θέματα πρώτων βοηθειών.

          15)Η ενημέρωση, εκπαίδευση και η πραγματοποίηση ασκήσεων αντιμετώπισης σεισμού, πυρκαγιάς, εκκένωσης κτιρίου σε όλα τα σχολεία και σε άλλους χώρους, που κινούνται και δραστηριοποιούνται παιδιά.

          16) Η λειτουργία γραφείων κοινωνικής υπηρεσίας της εταιρείας, που απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και συνεργάζεται με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικούς φορείς, καθώς και με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών.

          17) Η λειτουργία γραφείων ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών με προβλήματα.

          18)Η λειτουργία οδοντιατρείου, ιατρείου, φυσικοθεραπευτηρίου εντός των παραπάνω χώρων. Η λειτουργία χώρων αναψυχής, ο οποίος περιλαμβάνει καλλιτεχνικό – θεατρικό εργαστήρι, χώρο παιχνιδιού, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής και χώρους εκπαίδευσης.

          19 Η λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ημερήσιας φροντίδας για παιδιά άπορων οικογενειών.

          20) Η δημιουργία οικογενειών με ανάδοχες μητέρες για αυτόνομη διαβίωση των παιδιών.

          21) Η δημιουργία κινητών μονάδων για τα παιδιά στο δρόμο καθώς και κινητών ιατρικών μονάδων για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών παιδιών που χρήζουν βοηθείας.

          Η επιτόπια παρέμβαση σε περιστατικά παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο με τις κινητές μονάδες του εταιρείας.

          22) Η λειτουργία γραφείου για την ανεύρεση χαμένων και εγκαταλελειμμένων παιδιών.

          23) Για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απαιτούνται υψηλά χρηματικά ποσά για την νοσηλεία τους, η δημιουργία ενός τραπεζικού λογαριασμού, με την ένδειξη  “λογαριασμός ζωής” όπου θα κατατίθενται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο χρηματικά ποσά για την περίθαλψη των παραπάνω παιδιών.

          24) Η οργάνωση επισκέψεως στα νοσοκομεία Παίδων και στους χώρους φιλοξενίας των παιδιών από τις ομάδες στήριξης του Συλλόγου, που αποτελείται από παιδοψυχολόγους και μέλη του εταιρείας και η παροχή βοηθείας στα παιδιά και στις οικογένειες τους καθώς και η ψυχολογική και ηθική υποστήριξη αυτών. Η δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία Παίδων ή στα Παιδιατρικά τμήματα Νοσοκομείων  της Ελλάδος, καθώς και η δημιουργική απασχόληση στα σημεία αυτά και σε άλλους πολυσύχναστους χώρους.     

25) Η οργάνωση αιμοδοσιών από μέλη και φίλους της εταιρείας, σε συνεργασία με φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας και η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου για το παραπάνω θέμα, καθώς και η κινητοποίηση και ο συντονισμός εθελοντών δοτών αίματος, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.

26) Η διενέργεια διαγωνισμών για την εκποίηση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους /τιμήματος, το οποίο θα αξιοποιείται προς όφελος των παιδιών και της δραστηριότητας της εταιρείας.

27) Η συμμετοχή σε Διεθνή δίκτυα, προγράμματα και φορείς που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και η υποβολή αιτημάτων και υποψηφιοτήτων συμμετοχής στην Διοίκηση και εκπροσώπηση Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Φορέων, καθώς και ο συντονισμός δράσεων σε όλη την Ευρώπη για οποιοδήποτε θέμα αφορά παιδιά.

28) Η υποβολή αιτήσεων και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την πιστοποίηση της εταιρείας από Εθνικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς σε οποιαδήποτε αντικείμενο αφορά στην προστασία παιδιών, στην παροχή περίθαλψης σε παιδιά και στην υλοποίηση Κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων σχετικών με παιδιά.

 

                  Άρθρο 4: Πόροι

            Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ και κάθε εταίρος         

εισφέρει 100 ευρώ. Εκτός από την εισφορά των εταίρων για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, οι πόροι της εταιρείας θα είναι:

 1. Οι εισφορές των μελών. (Τέλος εγγραφής, τακτικές και έκτακτες συνδρομές).

Τα  μέλη υποστηρίζουν οικονομικά την εταιρεία με τακτική συνδρομή (μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια). Οι συνδρομές των μελών θα κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας που θα ανοίξει η οργάνωση για τον σκοπό αυτό. Οι συνδρομές θα πληρώνονται με πάγια εντολή του συνδρομητή ή μέσω πιστωτικών καρτών του συνδρομητή ή αυτοπροσώπως. Το ύψος της ελάχιστης συνδρομής ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.

 

 2. Δωρεές ή χορηγίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου (ατόμων, οργανισμών, εταιρειών, κοινωφελών ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση, και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς).

 

3.Ενισχύσεις και έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών ή άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

4.Πόροι από κάθε είδους Πολιτιστικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, συναυλίες, εκθέσεις, εκδόσεις, παραστάσεις) περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε ηλεκτρονικά μέσα.

 

5. Πόροι από κάθε άλλο νόμιμο μέσο με σκοπό την ενίσχυση του προωθούμενου έργου που δεν αναιρεί το χαρακτήρα της οργάνωσης, ο οποίος παραμένει μη κερδοσκοπικός.

 

6. Η εταιρεία δεν αναμειγνύεται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και όλα τα έσοδά της διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της.

 

              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5: Τα μέλη

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε:

α) Τακτικά μέλη (εταίροι)

 

 1. Είναι τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και συνιστούν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

2. Έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή της επταμελούς Διοικούσας επιτροπής.

3. Απαγορεύεται στους εταίρους η εκχώρηση της εταιρικής μερίδας με ή χωρίς αντάλλαγμα.

4. Η εταιρεία ευθύνεται, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μόνο με την περιουσία της για τις δημιουργημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων παρά μόνο κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας.

5.Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

6.Όλα τα μέλη της εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αναιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

7. Τα μέλη της Δ.Ε και της ΕΕ δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι της εταιρείας. Επιτρέπεται όμως η καταβολή πάσης φύσεως εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και δαπανών αμοιβής έργου στα μέλη της Δ.Ε, εφόσον το  επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, για έργο που επιτελούν και παρέχουν για λογαριασμό της εταιρείας.

8.Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην Δ.Ε της εταιρείας μέλη της Κυβέρνησης και υπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες , υπάλληλοι που είναι προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης υπηρεσίας του δημοσίου, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και ανώτατοι λειτουργοί όλων των εκκλησιών, θρησκειών και δογμάτων.

9. Δεν επιτρέπεται να ορίζονται μέλη της Δ.Ε πρόσωπα ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα .

 

 

β) Μέλη εθελοντές

 

1. Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, θα υπάρξουν άτομα που θα θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία, αφού αποδεχθούν τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρχές και το καταστατικό της εταιρείας. Τα άτομα αυτά θα αποτελέσουν Σώμα (φόρουμ) εθελοντών/-ντριών του  Εθελοντικού Οργανισμού για τα δικαιώματα του παιδιού «Κέλετρον Αγάπη για  το Παιδί» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), το οποίο συνεδριάζει σε τακτικά διαστήματα και σκοπό έχει την ενημέρωση των εθελοντών/-ντριών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην εταιρεία και τη διατύπωση ιδεών και προτάσεων προς τη Δ.Ε.

2.Τα μέλη εθελοντές/-ντριες μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες της εταιρείας και στις αποστολές έπειτα από έγκριση της Δ.Ε.

3.Το Σώμα εθελοντών/-ντριών (φόρουμ) του Εθελοντικού Οργανισμού για τα δικαιώματα του παιδιού, «Κέλετρον Αγάπη  για το Παιδί» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ), εκπροσωπείται στη ΔΕ από τρείς  εκπροσώπους οι οποίοι/ες εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση εθελοντών/-ντριών και μέσω των οποίων θα προωθούνται προτάσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των δράσεων της εταιρείας καθώς και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών προς επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Οι τρείς εκπρόσωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου στις συνεδριάσεις  της Δ.Ε, ως απλά μέλη.

γ) Μέλη υποστηρικτές/-ντριες, μπορούν να γίνουν τα άτομα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την οργάνωση αλλά δεν έχουν τον χρόνο να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Τα μέλη αυτά μπορούν ανά πάσα στιγμή εφ’ όσον το θελήσουν να γίνουν μέλη εθελοντές/-ντριες.

δ) Επίτιμα μέλη Με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. μπορεί περιπτωσιακά και για λόγους συμπαράστασης στο έργο της εταιρείας να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη διάφορα πρόσωπα που συνέβαλλαν εμμέσως ή αμέσως στους σκοπούς της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, δεν υποχρεούνται χρηματικών καταβολών και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6: Τα όργανα της εταιρείας

Τα όργανα της εταιρείας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

β) Η Διοικούσα Επιτροπή.

 

Άρθρο 7: Η Γενική Συνέλευση των εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας.

2.Συζητεί, κρίνει και εγκρίνει τις πράξεις της διοικούσας επιτροπής, την οικονομική διαχείριση, τον απολογισμό της απερχόμενης Δ.Ε.

3. Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, με ομοφωνία των εταίρων ή αν δεν υπάρχει ομοφωνία με   σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών μετά από ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Κάθε τροποποίηση των όρων του αρχικού συμφωνητικού πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως, καθώς και να τηρείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.

4. Αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών ή αναπλήρωση των μελών που έχουν αποχωρήσει. Της εισόδου των νέων μελών – εταίρων προηγείται δύο (2) χρόνων προετοιμασία στους σκοπούς, τους στόχους της εταιρείας, ως δόκιμα μέλη – εταίροι αυτής. Το διάστημα αυτό δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης ούτε εκλογής στη Δ.Ε. Την πλήρη ένταξη – είσοδο στην εταιρεία αποφασίζουν ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία τα μέλη της Γ.Σ μετά την διετή δοκιμαστική τους περίοδο. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών της Γ.Σ υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Γ.Σ. Η είσοδος στην εταιρεία των νέων μελών – εταίρων προϋποθέτει την νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.

5.Κάθε πέντε (5) χρόνια εκλέγει την νέα Διοικούσα Επιτροπή από τα μέλη της. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6.Οι εταίροι συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μια φορά ετησίως, ή όταν  το ζητήσει το 1/3 των εταίρων, καθώς και όταν κληθεί από την Διοικούσα Επιτροπή. Στην λήψη των αποφάσεων της Συνέλευσης θα επικρατεί η αρχή της συναίνεσης και όταν αυτή δεν υπάρχει, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του 50% συν ένα των συμμετεχόντων εταίρων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόλυτης ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου της Γ.Σ.

7. Για την νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης θα πρέπει να υπάρχει απαρτία του 50% συν ένα των εταίρων. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων είναι δεσμευτικές για τη Διοικούσα επιτροπή.

8.Το καταστατικό δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διοίκηση – διαχείριση.

9. Η εταιρεία σαν νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνο για την περιουσία της για τις δημιουργημένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, παρά μόνο κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας.

10.Η Γ.Σ. εκλέγει κάθε πέντε (5) χρόνια, τρείς επόπτες (ελεγκτική επιτροπή) με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

11.Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί με απλή εξουσιοδότηση από ένα άλλο εταίρο αν κωλύεται να παρευρεθεί στη Γ.Σ. Ο εκπρόσωπος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο εταίρο.

 

Άρθρο 8: Διοικούσα Επιτροπή

1.                 Η εταιρεία θα διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή. Τα τέσσερα μέλη θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και τα άλλα τρία μέλη από το φόρουμ των εθελοντών. Οι τρείς εκπρόσωποι του φόρουμ των εθελοντών θα συμμετέχουν στη Δ.Ε. ως απλά μέλη.

2.                 Η θητεία της Δ.Ε. διαρκεί πέντε (5) χρόνια.

3.                 Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο – Διαχειριστή/α, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία, η διοικούσα επιτροπή ορίζεται σήμερα εκ των παρακάτω μελών της ως ακολούθως:

 

 

Πρόεδρος:                      ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας:      ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ Σάββας του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος:                ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Αικατερίνη του Χαραλάμπους

Ταμίας:                           ΝΤΙΝΑΣ Ηλίας του Νικολάου

Μέλη:                               ΔΡΑΤΣΑ Κων-να  του  Κοσμά          από το FORUM εθελοντών

                                         ΚΡΙΚΩΝΗ Θεώνη του Σωτηρίου από το FORUM εθελοντών

                                          ΠΙΣΜΙΡΗ Μαρία του Κωνσταντίνου, από το FORUM εθελοντών,

1.                 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του/της προέδρου, εγκρίνει την υλοποίηση των πράξεων και έργων και εξετάζει την πρόοδο και την καλή εκτέλεσή τους, εγκρίνει εκθέσεις δραστηριότητας και αξιολογήσεις και αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με φορείς και οργανώσεις στη χώρα αλλά και για την σύναψη συμφωνιών με το Ελληνικό Δημόσιο, και άλλους διεθνείς οργανισμούς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.

2.                 Η Δ.Ε. αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και αποφασίζει και για την λήξη αυτών.

3.                 Επίσης αποφασίζει και για την αγορά ακινήτων που είναι χρήσιμα στην εταιρεία.

4.                 Αποφασίζει για την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής καθώς και τα σχετικά με δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς.

5.                 Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και γενικότερα δωρεών και για κάθε άλλο θέμα που ανήκει στην αποφασιστική αρμοδιότητά της.

6.                 Η Δ.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του/της προέδρου. Εκτάκτως η Δ.Ε. συγκαλείται οποτεδήποτε εφόσον συντρέχει σπουδαίος και επείγων λόγος μετά από πρόσκληση του προέδρου

7.                 Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δ.Ε., εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο μέλη της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της προέδρου η Δ.Ε. συγκαλείτε σε κάθε περίπτωση από τον/την αντιπρόεδρο

8.                  Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η  ψήφος του προέδρου. Συνεδριάζει δε σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.

 

Άρθρο 9: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

 

Ο/Η Πρόεδρος

1.  Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειές της Δ.Ε., υπογράφει την αλληλογραφία, επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της.

2.  Ο/Η πρόεδρος διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις ενέργειες, νομικές και υλικές και όλες τις παραστάσεις και σχέσεις προς όλες τις Αρχές, Δικαστήρια, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και προς τρίτα φυσικά πρόσωπα.

3.Ο/Η πρόεδρος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για την ίδια θέση μετά από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες.

4. Ο/Η πρόεδρος μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η ανάκληση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων.

5.Ο/Η πρόεδρος μπορεί με πληρεξούσιό του ή δια εξουσιοδοτήσεως θεωρουμένη

από την αστυνομική αρχή να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε άλλο εταίρο.

6.-Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν ο/η τελευταίος/α κωλύεται ή απουσιάζει.

7.-Ο/Η Γενικός /η Γραμματέας επιτηρεί την τήρηση και την ταξινόμηση των αρχείων, τηρεί και ενημερώνει το μητρώο των μελών, των πρακτικών των συνεδριάσεων.

α.Συνυπογράφει την αλληλογραφία και επιμελείται για την ορθή αρχειοθέτηση και ενημέρωση των φακέλων της εταιρείας.

β.Συντάσσει με τον/την ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της εταιρείας με τον/την πρόεδρο.

γ.Φυλάει μαζί με τον/την πρόεδρο τη σφραγίδα της εταιρείας.

8.-Ο/Η Ταμίας τηρεί το ταμείο της εταιρείας.

α. Εκτελεί τις πληρωμές που αποφασίστηκαν από τη Δ.Ε. ή έπειτα από εντολή του/της προέδρου που υπόκειται στην έγκριση της Δ.Ε. Ενεργεί έπειτα από εξουσιοδότηση του/της προέδρου, αναλήψεις από τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή εξόφληση εντολών και επιταγών.

β. Προσυπογράφει με τον/την πρόεδρο τα δικαιολογητικά ταμειακής διαχείρισης, τηρεί και ενημερώνει το ταμείο και τα λογιστικά βιβλία.

γ. Συντάσσει με τον/την Γραμματέα, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Ενημερώνει την Δ.Ε. σε τακτά διαστήματα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 10: Ισολογισμός – Απολογισμός

Κάθε Ιανουάριο συντάσσεται με την ευθύνη του/της προέδρου-διαχειριστή/-τριας ο ισολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους από τον/την ταμία και το/την Γραμματέα και προτείνεται ο προϋπολογισμός του προσεχούς (τρέχοντος) οικονομικού έτους. Ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίνονται από τους/τις εταίρους, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 11: Βιβλία

Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, η εταιρεία διατηρεί και τα ακόλουθα: Μητρώο μελών, Βιβλίο πρακτικών, Βιβλίο συνελεύσεων, Βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 

Άρθρο 12: Εσωτερικός κανονισμός

Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και το σύνολο των δραστηριοτήτων της θα ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό της και θα αποφασίζεται κατά πλειοψηφία των μελών της, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για τη σύνταξη, διόρθωση ή συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας που διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας, όπως η εκπαίδευση των εθελοντών, ο κώδικας δεοντολογίας, το πρωτόκολλο των αποστολών, οι διαδικασίες των προμηθειών, η διόρθωση και οργάνωση της εταιρείας.

Άρθρο 13: Προσωπικό

1.                 Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει έναντι αμοιβής συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου καθώς και συμβάσεις έργου με επιστημονικούς/ες συμβούλους, στελέχη.

2.                 Η σύναψη των συμβάσεων αυτών και ο κώδικας δεοντολογίας του προσωπικού ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό, είτε πρόκειται για συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβάσεων, είτε για κατηγορίες συμβάσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται και η διάλυση ή καταγγελία από την εταιρεία των συμβάσεων αυτών.

3.                 Άρθρο 14: Επόπτες/-τριες

Η Γ.Σ. ορίζει  τρείς επόπτες/-τριες (ελεγκτική επιτροπή) από το FORUM εθελοντών οι οποίοι/ες ελέγχουν τον ισολογισμό των ετήσιων δράσεων καθώς και προϋπολογισμό, την συμβατότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό της. Οι επόπτες/-τριες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της εταιρείας. Η θητεία τους είναι πενταετής. Οι ίδιοι/-ες επόπτες/-τριες (ελεγκτική επιτροπή) δεν μπορεί να οριστούν από τη ΓΣ των μελών- εταίρων   για τρίτη συνεχή πενταετία.

Άρθρο 15: Αποχώρηση ή κώλυμα εταίρου

1.Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει μετά το τέλος του.

2.Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα υπέρ της εταιρείας, που παραμένουν σ’ αυτήν για εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3.Αποβολή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4.

 

Άρθρο 16: Χρονική διάρκεια και λήξη της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Με απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί η εταιρεία, αν το ζητήσει η Γ.Σ., έπειτα από πρόταση της Δ.Ε. για τους εξής λόγους:

2. Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών της ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να μην εξακολουθήσει να λειτουργεί η εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό.

3. Αν έπειτα από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφτεί.

4. Αν η εταιρεία επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της εταιρείας έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

5.Η εταιρεία δεν διαλύεται με την αποχώρηση κάποιου εταίρου, αλλά συνεχίζεται με τους υπολοίπους εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει την αντικατάστασή του.

6. Σε περίπτωση διάλυσής της, αλλά μόνο ύστερα από την εκκαθάριση των υποχρεώσεων της, ο εθελοντικός οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί»  αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ θα παραχωρήσει τα αγαθά του σε παρεμφερή σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που είναι συμβατή με τους σκοπούς της.

Άρθρο 17

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν όλα τα παραπάνω. Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε επτά (7) αντίτυπα, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο, τα δε υπόλοιπα θα κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Καστοριάς και ένα θα παραμείνει στο αρχείο της εταιρείας.