Το “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί”, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά:

  • Την εταιρεία Digiparts, τον κ. Γαζέα Στέφανο και τον Κατοίκα ΑΕ, για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος του οργανισμού, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών μας.
  • Την κα. Τσάλμα Κωνσταντίνα, για την προσφορά ρούχων.
  • Την κα. Ιωάννου Μαρία, για την προσφορά ρούχων.
  • Την κα. Αναστασίου Μαρία, για την προσφορά λούτρινων παιχνιδιών και ποδηλάτου.
  • Τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, για την προσφορά ρούχων.
  • Την κα. Σουκαλοπούλου Ανδρομάχη, για την προσφορά ρούχων.
  • Την κα. Μυροφόρα Ιωάννου, για την προσφορά τροφίμων.
  • Την κα. Δέσποινα Ψωμιάδου, για την προσφορά τροφίμων.
  • Την κα. Πρώιου Ελπινίκη – Σοφία, για την προσφορά ρούχων και παιχνιδιών.
  • Την κα. Πανταζή Άννα, για την προσφορά ρούχων.

Με αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε!!!