Ο εθελοντικός οργανισμός «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Φαρμακείο του κ. ΜΙΝΤΖΙΑ Γεώργιου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 3- Καστοριά, για την προσφορά βρεφικού γάλακτος με σκοπό την κάλυψη αναγκών μιας οικογένειας.

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύπλευρη στήριξη και την γενναιόδωρη προσφορά!