Ο εθελοντικός οργανισμός «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ-ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Καστοριάς, στην περιοχή Λεωφ. Γουναράδων-Χλόη,  για την γενναιόδωρη προσφορά του σε είδη εξοπλισμού όπως : θρανία και καρέκλες, πίνακες, πανιά προβολής, βιβλιοθήκες και πίνακα ανακοινώσεων.

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεχή υποστήριξη και την πολύτιμη προσφορά σας!