ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γεώργιος Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Περιοχή Χλόη – Καστοριάς

ΤΑΜΙΑΣ

Δεμιρτζίδης Σάββας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σαχινίδης Ιωάννης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χλόης και Συντ/ρχη Φριζή, Νέες Εργατικές κατοικίες, Περιοχή Χλόη, απέναντι
από το S/M Μασούτη

Καστοριά, Τ.Κ 52100, ΤΘ 565

Τηλ. 2467-0-26388

F/B ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί-Δράσεις Για Τον Άνθρωπο