ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Γεώργιος Νικολόπουλος

 

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Περιοχή Χλόη – Καστοριάς

 

ΤΑΜΙΑΣ

 

Δεμιρτζίδης Σάββας

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σαχινίδης Ιωάννης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Χλόης και Συντ/ρχη Φριζή, Νέες Εργατικές κατοικίες, Περιοχή Χλόη, απέναντι από το S/M Μασούτη

 

Καστοριά, Τ.Κ 52100, ΤΘ 565

 

Τηλ. 2467-0-26388

 

 

F/B Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί