ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                              Καστοριά 20-05-2020

Επαναλειτουργία Δομών του <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο>>

Το Δ.Σ  του <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για τον Άνθρωπο>>, ανακοινώνει την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία από τις 05-05-2020, των Δομών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού           και Οικογένειας, που λειτουργούν στην Χλόη Καστοριάς, επί  της οδού Λεωφόρος Γουναράδων      (μετά το πολυκατάστημα JUMBO).

Υπενθυμίζεται ότι οι Δομές του Κέντρου που επαναλειτουργούν πλήρως, είναι:

α) Η Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία – Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών και Παροχής Συμβουλευτικής που έχει σαν αντικείμενο:

  • Την υποδοχή περιστατικών κακοποίησης -παραμέλησης παιδιών και την λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης.
  • Την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών με παροχή υλικής, ψυχολογικής, ιατρικής, φαρμακευτικής βοήθειας  και συμβουλευτικής.
  • Την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

β) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο παρέχει υλική στήριξη στις ευάλωτες ομάδες με την παροχή ρούχων, τροφίμων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, σχολικά είδη και αναλώσιμα.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας με τις Δομές του (Ψυχοκοινωνική υπηρεσία – Κοινωνικό Παντοπωλείο), δέχεται προς υποστήριξη κάθε άτομο που καταφεύγει σε αυτό, χωρίς διάκριση ηλικίας, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, καταγωγής. Λειτουργεί κανονικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και έκτακτα, με εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων, 24ωρες/24ωρο, 7μέρες/εβδομάδα, 365 μέρες/έτος.

Για αναφορές και καταγγελίες περιστατικών μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2467400039 και στο 6936937022, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Για καθορισμό ραντεβού με την επιστημονική ομάδα των Δομών μπορείτε να τηλεφωνείτε στους ίδιους αριθμούς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τέλος οι Δομές α) Του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά σε Κίνδυνο και Ανάγκη (Μια Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί) και β) Το Κοινωνικό Φροντιστήριο για Παιδιά Γυμνασίου ευάλωτων οικογενειών, θα επαναλειτουργήσουν από αρχές Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία και τις Δράσεις  των Δομών μας, τον εθελοντισμό και την συνεισφορά σε αυτά, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία Διοίκησης – Εθελοντών στα τηλέφωνα 2467400039 και 6936937022, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.