ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εθελοντικός Οργανισμός <<ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο>> ενημερώνει τα μέλη, φίλους, εθελοντές, υποστηρικτές, ωφελούμενους του, ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών – εταίρων του, την 30-06-2020, διακόπτει οριστικά της εργασίες του.