ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 10-08-2018

To «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία».

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια ολιστική παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς άτομα της τρίτης ηλικίας μέσω πολλαπλών δράσεων.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα βασίζεται στις εξής δράσεις:

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Μηνιαία παροχή διατακτικών για τρόφιμα και είδη καθαρισμού – προσωπικής υγιεινής
 • Ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα υγείας, ευεξίας και ασφάλειας
 • Ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες (εκμάθηση παραδοσιακών χορών, εκμάθηση δεξιοτήτων Η/Υ κ.α)
 • Ψυχαγωγία και γεύματα αγάπης τις εορταστικές περιόδους

Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων τρίτης ηλικίας στην Περιφέρεια Καστοριάς, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την κοινωνική ενσωμάτωση  και την ευημερία της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.

Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει 50 οικογένειες ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) και περίπου 400 ηλικιωμένους – ενεργά μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία»  ορίζονται:

α) Ηλικιωμένοι 65 ετών και άνω.

β) Έλληνες καθώς και υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοι κάτοικοι της Π.Ε. Καστοριάς.

γ) Νόμιμα διαμένοντες στην ημεδαπή πολίτες 3ων χωρών που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στην Π.Ε. Καστοριάς διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους  δικαιούχους των παροχών του   Προγράμματος «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία» είναι η διαπίστωση της σύμφωνα με το νόμο «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, σε συνδυασμό με την εξέταση  και  άλλων  κοινωνικών  κριτηρίων,  όπως  η ανεργία,  η  οικογενειακή  κατάσταση,  η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που οι αιτούντες αντιμετωπίζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, οφείλουν να προσκομίσουν προς εξέταση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τον οργανισμό ή/και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κέλετρον Αγάπη για το παιδί https://www.keletronpaidi.gr )
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα1
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Γνωμάτευση ιατρού ή επιτροπής ΚΕΠΑ (σε περίπτωση ασθένειας).
 • Βεβαίωση ανεργίας (εάν οι ηλικιωμένοι ζουν με τα παιδιά τους & είναι άνεργα).
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που μισθώνει κατοικία.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • ΑΜΚΑ.
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από τον υπάλληλο.

 

Επισημαίνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται ως εξής ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Εισόδημα
Μοναχικά άτομα 5.000€
Ζευγάρι ηλικιωμένων 7.000€
Ηλικιωμένοι που ζουν με τα παιδιά τους 8.000€

 

 

Κατά τη διαδικασία ένταξης οι δυνητικά ωφελούμενοι υποχρεούνται να :

 1. Υποβάλουν αίτηση: Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον σύζυγο του υπόχρεου ή από τα παιδιά του.
 2. Η υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού από την Κοινωνική Λειτουργό του προγράμματος.

Τα  στοιχεία των αιτούντων αλλά και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα διαχειρίζονται μόνο οι  εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας.  Πρόσβαση  στα  στοιχεία  αυτά μπορούν να έχουν και τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού που διαχειρίζονται το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί, στη διεύθυνση Λεωφόρος Γουναράδων και στα τηλέφωνα 2467022309 –  6936937022.

Ωράριο λειτουργίας: 9 π.μ.- 5μ.μ.

www.keletronpaidi.gr

f: Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί

Το πρόγραμμα «Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία», υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.